นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Thongchai Yukantapornpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -