นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง สุกัญญา งามชมภู

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง สุกัญญา งามชมภู
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sukunya Ngamchompoo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-742621 ต่อ 733 / 086 6300064
  • Email : sukunya.fon09@gmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -