นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย จาตุรันต์ จริยารัตนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย จาตุรันต์ จริยารัตนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr Jaturun Jariyaratnakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -