นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Pakpong Jantapremjit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0859225131
  • Email : pakpong@eng.buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -