นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Khanokporn Sucamvang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-949160
  • Email : khanokporn.su@cmu.ac.th