นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Souwalak Phongpaichit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • อีเมล : souwalak.p@psu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Antibacterial and anti-biofilm activity of fungal natural products against multidrug-resistant bacteria 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Antifungal substances against rice and rubber pathogens 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Isolation and Identification of soil and marine-derived fungi 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์จากดินเปรี้ยวในพื้นที่พรุสิรินธร 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ความหลากหลายของเชื้อราในดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคคน สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อราสร้าง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ยีนดื้อยาชนิด Class I Integnon ใน Escherichia Coliจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 Molecular characteristics of multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoealpigs and retail pork. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Phylogenetic ralationships of Elected marine mitosporic. 2545 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ราสร้าง 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ก่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์ 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ฤทธิ์ต้านแบคเรีย Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp. 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/07/2521 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Microbiology University of Heidelberg

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-10 00:44:36

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:30:08