นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิวพร ปิ่นแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิวพร ปิ่นแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siwaporn Pinkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : psiwapor@bunga.pn.psu.ac.thsi
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2548 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-08 16:06:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:31:19