นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Preecha Kasikampaiboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : kpreecha@bunga.pn.psu.ac.thpre
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การคัดยีสต์และการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมกลุ่มอะโซ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การจัดการขยะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองเบตง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การคัดแยกแบคทีเรียและการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมอะโซ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การกำจัดสีย้อมอะโซด้วยยีสต์ที่คัดแยกได้จากโคลนทะเล 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การคัดแยกยีสต์และการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมกลุ่มอะโซ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การเร่งปฏิกิริยาออกซีเดชันของเปอร์ออกไซด์ในการสลายสีย้อมรีแอคทีฟด้วยซีโอไลต์ชนิด Fe-ZSM-5 ที่เตรียมได้จากขี้เถ้าแลบ 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของเปอร์ออกไซด์ ในการสลายสีย้อมรีแอดทีฟด้วยซีโอไลต์ชนิด Fe-ZSM-5 ที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/03/2548 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-08 16:03:19

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:13:56