นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Tunyalux Suphaphonthorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ภริตา พิมพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จามรี เครือหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วิลุบล กองกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 พิมพ์อุมา ธัญธนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ธีรพร พรหมมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 สาวิตรี สอาดเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2560 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:43

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-07 16:15:50