นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง เขมิกา เสียงเพราะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง เขมิกา เสียงเพราะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Khemika Seangpro
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 รัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 สุวารี คำศิริรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 สมฤทัย ผดุงพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 จิรภา วิลาวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 จุลจีรา จันทะมุงคุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เอกภพ รักษ์มณี 2563-10-19 12:06:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -