นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Chongsak Seneepong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อารตี อยุทธคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tawei Chu อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สิญา อุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 Shirley Lorraine Worland อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริยา เศวตามร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-08-13 01:55:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -