นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ธนภรณ์ แสนอ้าย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ธนภรณ์ แสนอ้าย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thanaporn Saen-Ai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 บัญชา สอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 12:05:45

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 16:36:46