นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กฤษฎา แสนบัวคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กฤษฎา แสนบัวคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Krisda Saen Bua Kham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 089-9448023
  • อีเมล : krisdado0i@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ธนภรณ์ แสนอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณัฐพล นุกูลคาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชวรจน์ ชะวะนะเวช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-06-01 09:41:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -