นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. รัดใจ เวชประสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. รัดใจ เวชประสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : ดร. รัดใจ เวชประสิทธิ์
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐพล พลเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 ภัททิรา ก้านทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 กมลทิพย์ ละแมนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 ธรณินทร์ คุณแขวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 จุฑามาส ขุมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ฐพัชร์ คันศร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รณชิต สมรรถนะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26/03/2538 ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-03-04 11:29:02

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2563-03-04 11:29:26