นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Wisanee Yingprasert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : wissaneey@hotmail.com
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/09/2548 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - วนผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 13:17:09

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 03:01:54