นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kanokkan Phomnoi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : kphromnoi@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมาตรฐานจากเมล็ดข้าวสี 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการการพัฒนาคุณภาพของครีมเปลือกเมล็ดมะขามของกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 A novel pentamethoxyflavone down-regulates tumor cell survival and proliferative and angiogenic gene products through inhibition of I?B kinase activation and sensitizes tumor cells to apoptosis by cytokines and chemotherapeutic agents. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Dihydroxypentamethoxyflavone Downregulates Constitutive and Inducible Signal Transducers and Activators of Transcription (STAT)-3 Through the Induction of Tyrosine Phosphatase SHP- 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Dihydroxy-pentamethoxyflavone จาก Gardenia obtusifolia ยับยั้งการแพร่กระจายและส่งเสริมการตายของเซลล์เนื้องอกผ่านการมอดูเลตสัญญาณหลายเซลล์ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Embelin suppresses osteoclastogenesis induced by receptor activator of NF-? B ligand and tumor cells in vitro through inhibition of the NF-?B Cell signaling pathway 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Nimbolide sensitizes human colon cancer cells to TRAIL through reactive oxygen species- and ERK-dependent up-regulation of death receptors 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Thiocolchicoside exhibits anticancer effects through downregulation of NF-{kappa}B pathway and its regulated gene products linked to inflammation and cancer. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Inhibition of MMP-3 activity and invasion of the MDA-MB-231 human invasive breast carcinoma cell line by bioflavonoids 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณปภัส กันติ๊บ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จักรกฤษณ์ จูห้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 คมชาญ พรหมปลัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 คณาพจน์ เพ็งเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ภูริชญา วีระศิริรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2554 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี Faculty of Associated Medical Sciences Medical Technology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 ปริญญาเอก Faculty of Medicine Biochemistry มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 17:14:47

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-11-29 10:50:03