ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 Journal of Peptide Science
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

-
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-07-02 11:03:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -