ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : -
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Activation of calcium-sensing receptor by allosteric agonists cinacalcet and AC-265347 abolishes the 1,25(OH)2D3-induced Ca2+ transport: Evidence that explains how the intestine prevents excessive Ca2+ absorption.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Archives of Biochemistry and Biophysics
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

-
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-06-07 10:11:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -