ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Reactive Blending of Thermoplastic Starch and Epoxidized Natural Rubber with Chitosan as Compatibilizer.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
www.deepdyve.comhttp://https://www.deepdy...

TAG

chitosan, Maleic anhydride, Polyethylene, Reaction, Thermoplastic starch

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 02:43:02

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 14:58:18