ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Preferential pattern of mouse neutrophil cell death in response to various stimulants.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
www.ncbi.nlm.nih.govhttp://https://www.ncbi.n...

TAG

Cell death, gene expression, Morphological change, Mouse, Neutrophil

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 02:43:02

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 14:54:48