ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เค้กและเค้กแช่แข็ง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เค้กและเค้กแช่แข็ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production and utilization of pregelatinized sweet potato flour for properties
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล จิตรากร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงานอื่นๆ

การผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เค้กและเค้กแช่แข็งการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอบแห้งและน้ำมันรำข้าวบีบเย็นจากข้าวที่มีสีสายพันธุ์ SRN07026-6-1-5-CPA-1-31 (ติณสูลานนท์) ในเชิงพาณิชย์ผลของความร้อนต่อคุณภาพการสี คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวใหม่ที่ปลูกแบบนาขั้นบันได ในจังหวัดพิษณุโลกการผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เค้กและเค้กแช่แข็งการผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-01-10 01:21:48

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-01 15:05:47