ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antifungal substances against rice and rubber pathogens

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
ชื่อนักวิจัยร่วม : สิตา ปรีดานนท์
ชื่อนักวิจัยร่วม : จริยา สากยโรจน์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-15 02:20:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -