ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและความคงตัวของสารสกัดแอนโธไซยานินจากดอกอัญชัน, ดอกชบา และดอกกระเจี๊ยบ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ซุปกุ้งสกัดเข้มข้นจากกระบวนการเตรียมโปรตีนสกัดเข้มข้นจากเศษเหลือกุ้งขาวคุณลักษณะการเป็นพรีไบโอติกของสตาร์ชจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และผลต่อการเก็บรักษาแบคทีเรียโปรไบโอติกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกควบคุมโรคท้องร่วงร่วมกับสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยและแป้งจากกล้วยหินโครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผัก และผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2560-03-06 19:55:48

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:18:58