ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและความคงตัวของสารสกัดแอนโธไซยานินจากดอกอัญชัน, ดอกชบา และดอกกระเจี๊ยบ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2560-03-06 19:55:48

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:18:58