ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประเมินติดตามผลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2555

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินติดตามผลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2555
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การประเมินติดตามผลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2555
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:03:23