ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 13:22:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -