ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการระดับจังหวัดในพื้นที่่ภาคใต้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 12:37:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -