ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการระดับจังหวัดพังงา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 12:01:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -