รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการ ''บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP for startup)'' ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องSlop ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ 9/19/2016 12:42:20 PM

โดย asgoon

ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการอบรมการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP for startup)


ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ Startup ภายใต้โครงการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องSlop ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน
http://www.step.cmu.ac.th/activity_view.php?act_id=85