รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ "ทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ" ในวันที่ 15 ก.ค. 59 จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7/13/2016 8:33:21 AM

โดย asgoon

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ "ทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ" ในวันที่ 15 ก.ค. 59 จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา