รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสารต้านอนุมูลอิสระ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสารต้านอนุมูลอิสระ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1376
  • อีเมล : Sakonwat.kam@uru.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เตาหลุมให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ตู้แช่แข็ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทรีดเดอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ค่าการนำไฟฟ้า (EC) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดความแข็งผิวของวัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดสี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
แถบวัดสี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดความหวาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องกวนสาร พร้อมให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 087-8394786
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1376
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-02-01 10:48:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -