รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องเครื่องมือกลางสำหรับงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือกลางสำหรับงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916245
  • เว็บไซต์ : https://stic.mfu.ac.th/stic-homepage.html

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่อง Liquid Chromatography Mass ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Panthip Thornsathitkul มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916208
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย Phone : 053-916245
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-11-22 09:52:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -