รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10140
  • โทรศัพท์ : 0-2872 5281-2
  • โทรสาร : 0-2872-5283
  • อีเมล : cic.cal@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cic.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดต่ออ้างอิงของเทอร์โมคัปเปิล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกเทอร์โมคัปเปิล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกวัดความต้านทานไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแสดงค่าอุณหภูมิจากค่าแรงดันไฟฟ้า... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เซลสามสถานะของน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวเก็บบันทึกอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแสดงค่าอุณหภูมิจากค่าความต้านทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานทำจากพลา... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงสู... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงกล... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงต่... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบันทึกและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-5281-2 ต่อ 214
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ESPRel โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 0-2872 5281-2
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:29:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -