รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมิติ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมิติ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10140
  • โทรศัพท์ : 0-2872 5281-2
  • โทรสาร : 0-2872-5283
  • อีเมล : cic.cal@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cic.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องเปรียบเทียบเกจบล็อค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเกจบล็อค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์เปรียบเทียบไฮเกจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เปรียบเทียบ ซี.เอ็ม.เอ็ม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ตรวจสอบเวอเนียร์คาลิปเปอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดภายใน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดลึก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เปรียบเทียบความเที่ยงตรงในแน... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์สอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเต... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์ปรับค่าศูนย์ของบอเกจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดแผ่นแก้วทดสอบความเรียบผิว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดแผ่นแก้วทดสอบความขนาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเกจบล็อคสำหรับตรวจวัดไมโครมิเตอร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดแท่งความยาวมาตรฐานสำหรับวัดไมโคร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดวงแหวนสำหรับปรับขนาดมาตรฐานของบอ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดอุปกรณ์เปรียบเทียบค่าความถูกต้อง... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเกจบล็อค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชุดเกจบล็อค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือสอบเทียบด้านมิติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แท่งความยาวมาตรฐาน เกรด K สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-5281-2 ต่อ 214
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ESPRel โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 0-2872 5281-2
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:25:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -