รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความดัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความดัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตุทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10140
  • โทรศัพท์ : 02-872-5281
  • โทรสาร : 02-872-5283
  • อีเมล : cic.cal@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cic.kmutt.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องสอบเทียบความดันชนิดตัวกลางเป... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบความดันชนิดตัวกลางเป... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจวัดความดันแบบดิจิตัล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจวัดความดันแบบดิจิตัล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปั๊มสร้างแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกล... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวสอบเทียบเกจวัดแรงดันแบบอัตโนมัติ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวปั้มสร้างความดันชนิดใช้อากาศเป็น... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวปั้มสร้างความดันชนิดใช้น้ำเป็นตั... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-5281-2 ต่อ 214
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ESPRel โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตุทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 02-872-5281
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:17:51

แก้ไขล่าสุดโดย : worawut Viriyayuttakankul 2561-04-23 09:15:21