รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10140
  • โทรศัพท์ : 02-872-5281
  • โทรสาร : 02-872-5283
  • อีเมล : cic.cal@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.cic.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องถ่ายโอนค่ามาตรฐานทางไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดหลายฟังก์ช... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดหลายฟังก์ช... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดชนิดหลายฟังก์ชั่น 8.5... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบออสซิโลสโคป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แรงดันกระแสตรงมาตรฐาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวต้านทานมาตรฐาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมา... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชันท์กระแสสลับ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดเฟส สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแบ่งแรงดัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวความต้านทานชนิดปรับค่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวความต้านทานชนิดปรับค่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบมาตรฐานชนิด 8.5 หลัก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบเที่ยงตร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดเอนกประสงค์เชิงเลขความละเ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-5281-2 ต่อ 214
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ESPRel โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 02-872-5281
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:14:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -