รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 024707539
  • อีเมล : pips.kmutt@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.pdti.kmutt.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ถังหมักเอทานอล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
หอกลั่นเอทานอล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
หอดูดซับ เอทานอล-น้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ถังผสมที่อุณหภูมิสูง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ถังผสม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องแยกแบบตะแกรงสั่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องอัดบีบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
หม้อต้มสกัดด้วยไอน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (10กิโลกรัม/... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ด้วยระบบส... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานล... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องโม่มันสำปะหลัง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วิทยา บุตรทองมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707539
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน Phone : 024707539
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-04-09 10:02:19

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-01-24 16:11:29