รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 52110
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 088700160
  • โทรสาร : 054466716
  • อีเมล : Chanthanach@hotmail.com
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25552
25472
25441
25431
25421
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เวอร์เนีย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เตาเผาสาร สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องเขย่า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
กล้องจุลทรรศน์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งหาความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ขนาด 15 ก.ก. ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ชุดตระแกรงมาตรฐาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นผสมใความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบเสียบแล... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบเสียบแล... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
หม้อนึ่งความดันชนิดแก๊ส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
หม้อนึ่งความดันชนิดแก๊ส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องล้างอุปกรณ์แบบอุลตร้าโซนิก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องนับจำนวนโคโลนี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถเพาะจุลินทรีย์แบบไม่ต้องการอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถเพาะจุลินทรีย์แบบไม่ต้องการอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถเพาะจุลินทรีย์แบบไม่ต้องการอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถเพาะจุลินทรีย์แบบไม่ต้องการอากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้ปลอดเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10-100 ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10-100 ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-100... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-100... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องระเหยสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์(ใช้ในการต... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถดูดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถดูดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถดูดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
โถดูดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดคความคงตัวของอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ปั๊มสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาให้ความร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องมือวัดลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอคติวิติ้ขอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าสีแบบตั้งโต๊ะ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาเผาเถ้า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทนา จันโจมศึก มหาวิทยาลัยพะเยา 055-466666 ต่อ 3137
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 52110 Phone : 088700160 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-10 15:59:11

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-23 16:25:56