รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-943397, 053-941971
  • โทรสาร : 053-892275
  • อีเมล : stsccmu@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.stsc.science.cmu.ac.th/thai/index.php

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่อง ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโทรม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่อง Energy Dispersive X-Ray Flu... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่อง FT-IR พร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟพร้อมอุ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่อง ICP-OES พร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโครมาโทรกราฟของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องไอออนโครมาโทกราฟพร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโทรม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเหวี่ยง พร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
Biosafety Cabinet Class II สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Natchanart thichak มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943397 ต่อ 14
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 Phone : 053-943397, 053-941971
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-01 15:31:26

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-01 15:31:26