รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิจัยและปฏิบัติการทางชีววิทยา

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิจัยและปฏิบัติการทางชีววิทยา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ห้อง 937 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1300/1312
  • เว็บไซต์ : http://www.sci.uru.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีชีวภาพ
เครื่องวิเคราะห์แสงระดับรังสียูวีแล... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่างควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ปลอดเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะ แบบควมคุ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ห้อง 937 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1300/1312
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-03-19 11:22:37

แก้ไขล่าสุดโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-11-25 19:05:12