รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ผลิตถ่านอัดแท่ง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ผลิตถ่านอัดแท่ง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411090 ต่อ 1306
  • โทรสาร : 055-411296 ต่อ 1672
  • เว็บไซต์ : http://sci-center.uru.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25521
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องโม่ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องผสม สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องรีดถ่านแบบอัดเย็น สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เตาเผาเคลื่อนที่/ดันน้ำส้มควันไม้ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัชนี เพ็ชร์ช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300 Phone : 055-411090 ต่อ 1306
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-02-14 13:33:39

แก้ไขล่าสุดโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-10-28 18:11:50