รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968721
  • โทรสาร : 055-968724
  • อีเมล : sciencepark@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.scipark.nu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25501
25471
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดและอ่านปริมาณแสงแบบจานหลุ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ตู้ดูดควัน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 2 ตา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อ่างควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบสมุนไพร ขนาด 5 ถาด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำเม็ดพิวเลท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเวท
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-968721
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968721 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-24 10:14:32

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-01-29 12:03:12