รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่บ้านนาสีนวล

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่บ้านนาสีนวล
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บ้านนาสีนวล ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วีรศักดิ์ แก้วเข้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 086-3544130
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บ้านนาสีนวล ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม Phone : - คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-04-23 08:40:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -