รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทดสอบการดึงหลุดของสกรู สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลีย... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้... สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านพันธุวิศวกรรม
เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบการบิดงอของสกรู สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบแรงบิดหมุนในการใส่สกรู สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบการดัดลวด ที่อุณหภูมิคง... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องตรวจองค์ประกอบทางเคมี EPMA สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดปริมาณความร้อนของวัสดุชนิ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบสมบัติทางกลอเนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องหลอมโลหะแบบสุญญากาศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024709116
จักรพงศ์ พัฒนพัชรสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -
ปิยชัย บริบูรณ์สินมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร Phone : 024709116
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-03-25 17:12:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-03-25 17:34:16