รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

Bio Molecular and Genetic LaboratoryRoom 20209

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Bio Molecular and Genetic LaboratoryRoom 20209
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • เว็บไซต์ : https://www.wu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 Phone : - คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-03-13 10:34:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -