รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

Cell Culture and Testing LaboratoryRoom 21007

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Cell Culture and Testing LaboratoryRoom 21007
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • เว็บไซต์ : https://www.wu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้เลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องนับจำนวนเซลล์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดปราศจากเชื... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องฟลูออเรสเซนชนิดอินเวิดพร้อมชุด... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 Phone : - คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-03-13 10:31:54

แก้ไขล่าสุดโดย : -