รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

Special Instruments for Research Laboratory

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Special Instruments for Research Laboratory
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • เว็บไซต์ : https://www.wu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณเซล... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องฟลูออเรสเซนต์สำหรับศึกษาสแกนภา... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบฟลูโอเรสเซน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสเปคโตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องลิดควิดโครมาโทกราฟที่มีประสิ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 Phone : - คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-03-13 10:30:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -