รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • โทรศัพท์ : 075-672100
  • โทรสาร : 075-672004
  • อีเมล : snac.wu@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://www.funtechwu.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสี... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อนินทรีย์เคมี
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-672100
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Phone : 075-672100
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 2562-08-16 05:03:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -