รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 (5D107)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 (5D107)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80161
  • โทรศัพท์ : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50
  • โทรสาร : 0-7567-3242
  • อีเมล : csopa@wu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://cse.wu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ไขมันอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไนโตรเจน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ปรอท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 Phone : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-04-30 12:58:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -