รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์สารประกอบ1 (5D104)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์สารประกอบ1 (5D104)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 8016
  • โทรศัพท์ : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50
  • โทรสาร : 0-7567-3242
  • อีเมล : csopa@wu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://cse.wu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารประกอบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารประกอบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารประกอบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารประกอบ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 Phone : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-04-30 12:29:37

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-04-30 12:31:10