ค้นหาห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผล...

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษ...

อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเ...

85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยา...

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเ...

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา...

เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ห้อปฏิบัติการกระบวนผลิตพอลิเมอร์ (1512)

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-...

เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสารเคมี 4316 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิท...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัชัยภูมิ

ห้องวิศวกรรมโลจิสติกส์ หมายเลขห้อง 36-50...

เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ห้องวิจัยและปฏิบัติการทางชีววิทยา

ห้อง 937 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ห้องวิจัยด้านอณูพันธุศาสตร์ (24.418)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเ...